Informacje, materiały metodyczne

Zebranie dyrektorów
bibliotek publicznych powiatu kłodzkiego – 26 kwietnia 2012 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku zaprasza dyrektorów z bibliotek publicznych powiatu kłodzkiego do udziału w zebraniu, które odbędzie się 26 kwietnia 2012 r.(czwartek) w czytelni prasy PiMBP o godz. 11-tej. W programie m.in. problematyka windykacji książek (spotkanie z windykatorem), funkcjonalność bibliotek powiatu kłodzkiego na tle województwa dolnośląskiego, organizacja Powiatowego Dnia Bibliotekarza, i in.

Zapraszamy