Zygmunt Krukowski

Zygmunt Krukowski (1951-2013) – poeta, felietonista, dramaturg i tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej i angielskiej. Były pracownik Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”. Laureat konkursów poetyckich i dramaturgicznych (sztuka “Koza na dachu” była emitowana w TVP 2). Debiutował w prasie literackiej w latach 70. ubiegłego wieku. Publikował m.in. w „Toposie”, „Nowym Wyrazie”, „Miesięczniku Literackim”. W 1993 r. opublikował arkusz poetycki “Kosztowna esencja” (Noworudzki Klub Literacki „Ogma”). Autor zbioru wierszy “Rzeczy R” (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2012). O jego twórczości pisali i wypowiadali się m.in. Mieczysław Orski, Karol Maliszewski i Jacek Gutorow. Był szczególnie ceniony za tłumaczenia utworów Williama Blake’a, które doczekały się publikacji w książce pod redakcją Michała Fostowicza (William Blake, “Wieczna ewangelia: wybór pism”, wyd. Borgis, 1998).  Mieszkał w Nowej Rudzie. Począwszy od 2015 roku organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Rudzie Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego.

rzeczyR