Spotkanie autorskie z Ireną Klimaszewską

W przededniu 63. Dni Kłodzka nasza biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Ireną Klimaszewską, muzealniczką, regionalistką, autorką wydawnictwa „Mecenas Kłodzka. Arnošt z Pardubic dostojnik kościelny, polityk, dyplomata”.

Filia „Pod Pegazem” wypełniła się słuchaczkami i słuchaczami, którzy na wstępie zostali obdarowani wspomnianą publikacją. Powstała ona w związku z 660. rocznicą śmierci Arnošta z Pardubic, pierwszego arcybiskupa praskiego, wybitnej osobistości czeskiego średniowiecza, wielce zasłużonego dla Kłodzka. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Janusz Laska (prezes Fundacji im. Tomasza Morusa), a dofinansowała je Gmina Miejska Kłodzko.

Głównym celem ukazania się broszury jest przybliżenie mieszkańcom Kłodzka oraz turystom postaci czeskiego duchownego, który przez całe swoje życie związany był z naszym miastem. Jako młody człowiek edukował się w Kłodzku, następnie często je odwiedzał, a po śmierci, zgodnie z jego wolą, został pochowany w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku.

Irena Klimaszewska w sposób kompetentny i zajmujący podzieliła się swoją wiedzą z uczestniczkami i uczestnikami spotkania, które przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze. Autorce oraz wszystkim obecnym na wydarzeniu serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.